+359 885 071 567

Блог

Отново сме на линия

След кратко прекъсване, поради нападки от недобронамерен ползвател на интернет пространството, сме отново на линия. И дори сме и с нова функционалност – подобрен интерфейс за мобилни устройства 🙂

Още

Scotland approves the installation of the largest wave power station in the world.

The Scottish ministers have approved the installation of the largest in the world wave power station near the northwest coast of Lewis in Scotland. After it is finished the 40 MW power station will have the capacity to power up nearly 30,000 homes. The wave energy company […]

Още

Шотландия одобрява инсталацията на най-голямата в света вълнова електростанция.

Шотландските министри са одобрили инсталацията на най-голямата в света вълнова електроцентрала около северозападния бряг на Люис в Шотландия. След като бъде завършена 40-мегаватовата централа ще има капацитет да захрани близо 30 000 домакинства. Компанията за вълнова енергия Aquamarine ще може да започне инсталацията на машини за енергия […]

Още

Germany: Brussels is mistaken about Chinese solar panels

Brussels is making a „big mistake“ about the customs taxes for the import of solar panels, manufactured in China, says the German financial minister Phillip Rhossler. „Germany has always clearly stated, that the German government prefers a dialogue in stead of a confrontation“, says he for the […]

Още

Германия: Брюксел греши за китайските слънчеви панели

Брюксел прави „сериозна грешка“ по отношение на митата за вноса на произвеждани в Китай слънчеви панели, заяви германският министър на икономиката Филип Рьослер. „Германия винаги ясно е казвала, че германското правителство предпочитаме диалога вместо конфронтацията“, заяви той пред германския телевизионен канал АРД. Целта трябва да е „при […]

Още

The wind energy manufactured in Sweden from wind generators reached the level of nuclear power production

In Sweden the volume of electric power, manufactured from wind generators exceeded the quantity of energy, which can be produced by an average nuclear power station. In this country the manufacturing of wind energy for 2011 grew with 74%. The wind energy supplies 4,4 % of all […]

Още

Енергията произведена от ветрогенератори в Швеция достигна нивото на ядрена енергия.

В Швеция обемът електроенергия , произведена от ветрогенератори надмина количеството енергия , която може да произведе средностатистическа атомна електроцентрала. В тази страна производството на вятърна енергия за 2011 г. нарасна със 74% до 6,1 ТВт. Вятърната енергия осигурява 4,4% от използваната електроенергия в Швеция. През 2011 г. […]

Още

eddyGT