+359 885 071 567

Енергията произведена от ветрогенератори в Швеция достигна нивото на ядрена енергия.

wind-energy-sweden

Wind energy in Sweden.

В Швеция обемът електроенергия , произведена от ветрогенератори надмина количеството енергия , която може да произведе средностатистическа атомна електроцентрала. В тази страна производството на вятърна енергия за 2011 г. нарасна със 74% до 6,1 ТВт.
Вятърната енергия осигурява 4,4% от използваната електроенергия в Швеция. През 2011 г. бяха пуснати в действие 354 нови ветростанции (с 50% повече от 2010 г.) , които увеличиха производителността на 754 МВт.
Източник: http://www.free-energy-bg.info