+359 885 071 567

Новостите на свободния пазар на електроенергия в България

С промените в Закона за енергетиката от 5 юли всички компании на средно напрежение излизат на свободния пазар и ще могат да договарят цената на електричеството с лицензираните търговци на електроенергия. Тази промяна е част от стъпките за либерализиране на енергийния пазар в България.

Така от началото на месец август ще бъде намален кръгът на „защитените“ потребители, чиято цена на електрическата енергия се регулира от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). На този етап на пазара остават и „защитени“ потребители – всички домакинства, както и фирмите, присъединени на ниско напрежение, за които ДКЕВР ще продължи да определя цени за регулиран пазар. Останалите консуматори трябва да излязат на свободния пазар.

Според данните, публикувани на страницата на ДКЕВР, цената на микса в момента е 79,18 лева за мегаватчас. Това е цената, на която Националната електрическа компания (НЕК) продава на електроразпределителните дружества, както и на крайните снабдители. Към тази цена се добавят и таксите за пренос и достъп на ЕРП-тата, както и за различните мрежови услуги, които дружествата предлагат на своите клиенти.

В същото време в края на февруари АЕЦ „Козлодуй“ се отказа от търговете за продажба на електричество, защото предложенията на търговците бяха за 54 лева за мегават, или близо до себестойността на електричеството, произвеждано от централата.

Така че още отсега е ясно, че при договарянето няма да има равен старт между производителите и потребителите на енергия и производителите ще могат да откажат доставка. По време на обществените съвети по енергетика представители на промишлените предприятия вече изразиха своите опасения, че свободният пазар за тях ще означава по-високи цени.

Това категорично е така, коментират енергийните специалисти. Проф. Атанас Тасев обяснява, че няма икономически основания цената да е по-ниска на свободния пазар. Според него едва след време, когато се регулират отношенията с балансиращите групи, тогава може да се очаква и понижение. И отново – големите групи ще предлагат по-ниската цена, защото те ще имат повече потребители и повече възможности да си осигурят по-добър вътрешен баланс.
Експертът обаче вижда едно добро следствие от излизането на пазара – потребителите ще се научат да правят графици на потреблението и така системата ще бъде по-лесно балансирана.

ДКЕВР вече издаде лицензиите за доставчик от последна инстанция на Националната електрическа компания (НЕК) и трите ЕРП-та – ЧЕЗ, EVN и “Енерго – Про“. Те ще могат да предоставят електричество за клиенти, присъединени на средно напрежение на територията за действащите им лицензии за обществена доставка. Услугата на тези доставчици обаче ще се активира и те ще покриват нуждите на потребителите, само когато техните основни доставчици по една или друга причина не могат да изпълнят задълженията си.

Цените за доставка от последна инстанция се очаква да бъдат по-високи, за да има стимул за бързото връщане на свободния пазар.

Източник: investor.bg